Poslání a cíle asociace EMACR

  1. Event Marketing Association Czech Republic o.s. sdružuje právnické a fyzické osoby, které poskytují profesionálně a eticky služby v oblasti event marketingu a sales promotion (dále jen „Segmentu“ nebo „Oboru“), a osoby, které se aktivně podílí na rozvoji a prezentaci tohoto oboru.
  2. Svou činností aktivně napomáhá růstu a rozvoji profesionálních standardů na trhu služeb v oblasti event marketingu a sales promotion a usiluje o to, aby tyto standardy dosahovaly evropské úrovně.
  3. Reprezentuje a hájí legitimní zájmy svých členů, vyžaduje od svých členů dodržování profesionálních a etických standardů a rozvíjí takové aktivity, které směřují ke zdravému rozvoji podnikání a služeb v oblasti event marketingu a sales promotion v České republice i v zahraničí.
  4. Vytváří prostor pro diskuzi a řešení společných odborných a jiných problémů souvisejících s rozvojem podnikání v Segmentu. Pečuje o rozvoj, zvyšování kvalifikace a vzdělání svých členů i nečlenů a organizuje za tímto účelem semináře, konference a nejrůznější setkání a vydává elektronické i tištěné materiály a publikace.
  5. Nachází cesty ke spolupráci mezi členy a zahraničními subjekty podobného zaměření, na úrovni sdružení i jednotlivých subjektů.
  6. Propaguje a reprezentuje Segment před veřejností, médii, firmami i subjekty státní správy.
  7. Mapuje a definuje segment s cílem nabídnout a garantovat kvalitní dodavatelské subjekty v Oboru.