Informace pro zájemce o členství v EMACR

Základní požadavky na členy EMACR (výňatek ze stanov sdružení)

Řádným členem Sdružení, může být právnická nebo fyzická osoba, (dále i jen „Agentura“ nebo „Subjekt“), který splňuje následující podmínky a jehož přijetí schválí Představenstvo:

  • Subjekt poskytuje organizační, subdodavatelskou, poradenskou, vzdělávací, publicistickou nebo uměleckou činnost v oblasti event marketingu a sales promotion.
  • Subjekt aktivně působí minimálně 3 roky v oboru event marketingu a sales promotion na území České republiky a po celou tuto dobu vystupuje jako subjekt, jehož dominantní oblastí podnikání je poskytování služeb nebo činnosti v oblasti event marketingu a sales promotion. Za dominantní se oblast podnikání považuje tehdy, pokud tvoří nejméně 70% ročních příjmů subjektu.
  • Představenstvo může udělit výjimku a přijmout za člena právnickou nebo fyzickou osobu, která nesplňuje výše uvedená kritéria, avšak která svou činností a působením může výrazně přispět k naplňování cílů Asociace.
  • Subjekt musí prokázat reference podle Představenstvem schválených pravidel.
  • Subjekt musí k přijetí doporučit nejméně 2 členové asociace.
  • Subjekt musí k přijetí doporučit nejméně 2 nezávislí klienti.
  • Členství vzniká podáním přihlášky, kterou schválí Představenstvo.

Člen může být vyloučen ze Sdružení pouze rozhodnutím Představenstva. Důvodem pro vyloučení člena může být zvlášť hrubé porušení stanov Sdružení či jednání, které se neslučuje s etickými a profesními pravidly oboru. Neuhrazení členského příspěvku ve stanovené lhůtě se chápe jako hrubé porušení stanov.
http://onlinetablettak.com/

Čestné členství

Čestným členem EMACR, o. s., se může stát významný odborník působící v současnosti nebo minulosti v oblasti event marketingu a sales promotion. Čestné členy jmenuje Představenstvo sdružení na základě návrhů nejméně 2 členů Sdružení.

 

Členské příspěvky

Výši členských příspěvků stanovuje a schvaluje Představenstvo. Pro rok 2015 je stanovena výše ročního členského příspěvku na 30.000 Kč.

 

Máte zájem o členství? Jak se přihlásit?

Vítáme všechny nové zájemce o členství, kteří mohou pomoci rozvoji event marketingu v naší zemi. Pokud uvažujete o možnosti stát se členem sdružení, zašlete nám e-mailem vaše základní údaje a krátký popis obsahující argumenty proč se chcete členem EMACR stát a co od vašeho členství očekáváte a jaký může být váš přínos s ohledem na vytyčené cíle sdružení. Po zvážení vašeho zájmu vám zašleme formulář přihlášky a informace o dalším postupu. Děkujeme.

 

Kompletní stanovy ke stažení: EMACR stanovy