Project Description

Czech Event Awards (CEA) je národní soutěž , která si klade za cíl vyhodnocovat nejlepší počiny v oblasti event marketingu v rámci České republiky. Smyslem soutěže je populariozovat event marketing jako samostatný obor, porovnat úroveň jednotlivých akcí i dodavatelů a propagovat event marketing jako efektivní nástroj marketingové komunikace.

O vítězích v jednotlivých kategorií i celkovém vítězi rozhodne porota, složená z nezávislých odborníků a zástupců velkých zadavatelů. Čestným předsedou poroty je pro CEA 2015  Salvatore Sagone, prezident evropské eventové soutěže EuBEA.