Project Description

Event Marketing Monitor je exkluzivní a ojedinělý výzkum event marketingového trhu v České republice. Pilotní monitoring byl realizován v září 2014 a zúčastnilo se jej celkem 306 firemních respondentů. Dotazovány byly společnosti s více než 200 zaměstnanci, z různých oborů a z celé ČR. Vedení firem, především marketingoví manažeři, zodpověděli několik desítek otázek, které se zabývají investicemi do event marketignu, trendů v tomto oboru, využíváním agentur a také přístupu k měření a vyhodnocování těchto aktivit. Výzkum realizují společně  Event&promotion a největší výzkumná agentura Ipsos. Základní výsledky studie byly prezentovány na konferenci #eventforum v září 2014. Kompletní studie a další dílčí výstupy jsou k dispozici u obou realizátorů k zakoupení.